De biologische evolutie van de kunsten

Ritmische bewegingen, visuele prikkels en op communicatie gerichte geluiden zijn universeel in het dierenrijk. In deze lezing ga ik in op de vraag: waar komt de menselijke drang tot kunstbeoefening vandaan? En ook: onderscheiden we ons daarin principieel van andere dieren en – zo ja – in welke opzichten? Aan het eind van mijn betoog is er een antwoord op de vraag welke bijdrage ons ‘kunstgedrag’ heeft opgeleverd aan het succes van onze soort. Veel verklap ik hier niet, maar wel, dat de inzichten in deze materie een vurig pleidooi voor de individuele vrijheid van de kunstenaar onvermijdelijk maken.