Macht en onmacht

Schoorsteen, steigermaterialen

Deze kunstenaar exploreert haar fascinatie voor wat met het best zou kunnen omschrijven als het fallische domein. Meestal kiest ze met veel zorg objecten in de openbare ruimte, objecten die reeds de zichtbare sporen etaleren van een vaak lange en bewogen historie.  Het is daarbij niet zozeer van belang, dat dit historische aspect ons uitnodigt tot narratieve concretisering, maar wel dat deze – deels onbekende, deels ook afleesbare – geschiedenis zich laat raden of ‘lezen’. De fallische symboliek brengt ons normaalgesproken in contact met bekende, of zelfs clichématige masculiene parameters die kracht, macht of viriel vertoon uitdrukken. Hier gebeurt iets anders. De interventies die zij toepast in haar werk creëren een paradoxale droomwereld, die enerzijds doet denken aan een matineuze opstanding, anderzijds geeft diezelfde interventie – door de schijnbaar onvermijdelijke en noodzakelijke ondersteuning – een gevoel van ‘niet-meer-kunnen’. Macht en onmacht zijn hier dus de thema’s.

2013