De stadsmens als biologisch fenomeen

Deze lezing gaat over de vermeende tegenstelling tussen ‘natuur’ en ‘cultuur’. De cultuur heeft ons veel gebracht, maar soms lijkt ze ons ook veel natuurlijks te hebben afgenomen. In deze lezing maak ik geruststellend duidelijk, dat onze zorgen hierover niet altijd nodig zijn. De overschatting van de ernst van het verlies wordt veroorzaakt door het te zware gewicht dat we over het algemeen toekennen aan genoemde tegenstelling. Ik neem de mens en zijn nieuwste biotoop, de stad, als voorbeeld om aan te tonen, dat het leven in een grote stad aangenamer kan worden als we beter begrijpen hoe de stedeling omgaat met zijn natuur in een ogenschijnlijk onnatuurlijke omgeving.