Kersttintje

 

De liefde voor de stad is als de liefde voor een mens, niemand is volmaakt, zelfs je geliefde niet, dus hou je van hem of haar inclusief alle kleine gebreken. De liefde wordt niet minder door een scheve neus, een rare navel of een ander klein onhebbelijk trekje. Zo is dat ook met de stad. De mensen maken de stad en alles hoort er bij.

Maar het kan ook te gek worden. Dan moeten – net als in een relatie – de dingen bespreekbaar worden gemaakt. En nu is het zo ver, het moet echt even gezegd. Ik weet niet tegen wie, want ik weet niet wie mijn geliefde nu zo heeft toegetakeld. Misschien weet u het. Gelieve dit dan even door te sturen aan de verantwoordelijke(n). Niet voor berisping, maar voor een poging tot inkeer en zondebesef.

Iemand heeft besloten dat onze mooie Stationsstraat een kersttintje ontbeerde. Hij of zij heeft toen –  bij gebrek aan creatief of financieel vermogen, of aan beiden – Deltarent ingeschakeld,  gevestigd aan de Boezemweg te Oude Tonge.  Naam en adres moeten eigenlijk al een alarmbelletje doen rinkelen. Dat bedrijf – zo zegt ons de sticker – ‘verhuurt in de breedste zin van het woord’. Hoe breed de betekenis van het woord ‘verhuur’ kan worden, ik heb er over nagedacht, maar kom niet verder dan de mij bekende, meer strikte betekenis. Op de website van Deltarent staat nog vermeld, dat ‘elk traject om zijn eigen oplossingen vraagt’. Daar kan ik me dan wel weer in vinden.

Maar is er iemand in onze stad die dit soort dingen zou kunnen tegenhouden?

2015