Mannelijkheid en vrouwelijkheid in de natuur

In deze tijd van nuancering in ons denken over de twee gangbare seksen en de daaraan door de mens gekoppelde identiteiten raken zowel de man als de vrouw niet zelden in verwarring. Het zoeken naar onze eigenheid en identiteit is een opdracht die inherent is aan ons leven, wellicht zelfs in termen van doel en zingeving. Genoemde verwarring is daarom een riskante zaak. Door terug te gaan naar de evolutionaire oorsprong van mannelijkheid en vrouwelijkheid hoop ik mijn publiek nieuwe houvast te bieden en zich desgewenst te wapenen tegen degenen die verwarring proberen te zaaien.